Test caption image cover [champ légende] NL

Daklozen

Accueil Montfort asbl

De vzw Accueil Montfort heeft tot doel 33 vrouwen tussen 18 en 50 jaar gedurende twee jaar te huisvesten en te ondersteunen, zodat zij de onzekerheid en de uitsluiting die zij ervaren te boven kunnen komen en beetje bij beetje Meer

ARC – Action et Recherche Culturelles

Het ARC is een nascholingsvereniging die actief is in as 1 (participatie, actie) en in as 3.2 (analyseren en onderzoeken). De vereniging is in 1978 ontstaan ​​uit de wil van de stichtende leden om een ​​instrument op te zetten voor Meer

Baden van het Centrum

Sociale douches, ga naar de receptie om een douche aan te vragen: 2,50€ (handdoeken en hygiëneproducten niet inbegrepen) – De persoon kan terecht van dinsdag tot zondag van 9u tot 14u Toegang tot de toiletten Meer

Belgium Kitchen

The Belgium Kitchen biedt onderdak aan vele armen en serveert elke dag een warme maaltijd in het Parc Maximilien na een jaar in het kamp van Calais te hebben doorgebracht. Meer

Bulle, wasserette mobile

Bulle est une wasserette mobile et gratuite à destination de toute personne dans le besoin. Un service sanitaire, solidaire et social de première ligne plus que jamais indispensable dans les rues de Bruxelles ! Bulle bestaat uit twee bestelwagens, elk Meer

Capuche ASBL

Capuche is een vereniging zonder winstoogmerk die tot taak heeft een positieve dynamiek te bevorderen op het gebied van huisvestingshulp aan jongeren van 16 tot 25 jaar. Integratie en/of behoud van sociaal kwetsbare jongeren in diverse omgevingen, waarbij hun, door Meer

CAW BRUSSEL – OPVANGHUIS ALBATROS

Residentiële opvang voor thuisloze mannen en vrouwen al dan niet vergezeld van kinderen: – integrale individuele begeleiding rond administratie en financiën, het zoeken naar een woning en dagbesteding, werkoriëntatie, omgaan met verslaving, psychische ondersteuning en zelfstandigheid opbouwen – opvang en Meer

Comité de la Samaritaine

Sinds 1980 is het Comité de la Samaritaine als vereniging zonder winstoogmerk opgericht om op te komen voor het recht van de meest kwetsbare personen om toegang te krijgen tot behoorlijke huisvesting in het historische centrum van de hoofdstad van Meer

De Fontein Brussel

De Fontein is een dagcentrum waar mensen die dakloos zijn of begeleiding nodig hebben, kunnen worden verwelkomd, geluisterd en kunnen profiteren van psychosociale ondersteuning. Wij bieden hen toegang tot persoonlijke hygiëne (douche, wasserij) evenals verpleegkundige zorg en medische pedicure. Meer

DIOGENES asbl

DIOGENES is een dienst die daklozen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest helpt, door middel van straathoekwerk, met als doel bruggen te bouwen tussen de straat en de rest van de samenleving. Elke dag leggen de straathoekwerkers contact met de straatbewoners, Meer

DoucheFLUX

“Armen aan het woord, burgers in de weer ” DoucheFLUX vzw* wil de uitsluiting tegengaan van mensen in extreme armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders. In haar werking staat Meer

Gemeenschappelijk Daklozfront

Het Front Commun SDF Wallonie-Bruxelles-Flandres (www.frontsdf.be) werd opgericht naar aanleiding van de gebeurtenissen in 1993 tijdens de campagne van de daklozen in België om de zogenaamde Onkelincx-wet te doen naleven en ervoor te zorgen dat hun rechten werden geëerbiedigd. Het Meer

Hobo

Hobo is een dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen in Brussel. Mensen kunnen direct aankloppen bij Hobo of doorgestuurd worden door één van onze vele partners. Mensen die op straat leven, in onthaalhuizen of mensen die (terug) een woning hebben Meer

Hotel Galia

Noodopvang voor alleenstaande mannen van BXL Refugiés en OCMW Sint-Gillis Meer

Infirmiers de Rue

Bij Infirmiers de rue, als medische en sociale organisatie, zijn we ervan overtuigd dat het einde van de dakloosheid in Brussel, Luik en elders mogelijk is. Sinds 2005 in Brussel, en 2019 in Luik, dragen we bij tot dit doel Meer

M.BX Asbl ( Maraudes de Bruxelles )

MBX a pour finalité d’agir auprès des personnes fragilisées qui se retrouvent le plus souvent dans la rue et exclues du système.De manière générale, l’association met en oeuvre des moyens pour que ces personnes se trouvent du répit, de la Meer

NATIVITAS

Opvang van en Hulp ten behoeve van de behoeftigen. Gezien de verplichtende sanitaire regels, worden onze diensten buiten georganiseerd. Gratis uitdeling aan iedereen. Soep-sandwichen-drank-dessert-café van maandag tot vrijdag van 12u tot 13u30 Voedelsepaketten voor de bewoners van de buurt Sociale Meer

Pierre d’Angle asbl

Pierre d’Angle is een non-profitorganisatie voor daklozen, die het hele jaar door onderdak en dagopvang biedt met douches, dutjes en sociale ondersteuning. Wat wij bieden: Overnachting Maaltijden Rode Kruis zorg Ontvangst overdag Dutjes en douches Sociale dienst De “Relais Habitat” Meer

1 2