Test caption image cover [champ légende] NL

Vroege kinderjaren

AMO CARS

CARS is een dienst van Actions en Milieu Ouvert, erkend door de Federatie Wallonië-Brussel. Wij voeren preventieve acties voor jongeren en gezinnen: sociale permanentie, straathoekwerk, interventies in scholen, huiswerkscholen, vakantieactiviteiten… elk project dat een impact heeft op het leven van Meer

Aquarelle ASBL

Aquarelle biedt medisch-sociale ondersteuning aan zwangere vrouwen of vrouwen die zijn bevallen, met een immigrantenachtergrond, geen sociale zekerheid hebben en in grote onzekerheid leven. Prenatale consulten Infosessies en voorbereiding op de bevalling Bezoek van moeders tijdens hun verblijf op de Meer

Art et marges museum

Het Art et marges museum bevindt zich in het hartje van Brussel. Het is een museum voor outsiderkunst dat de kunst en haar grenzen in vraag stelt. De verzameling werd begonnen in het midden van de tachtiger jaren, met werken Meer

Office de la Naissance et de l’Enfance (O.N.E.) Consultation prénatale de quartier

La consultation prénatale de quartier est gratuite et ouverte à tous. Les futurs parents sont accueillis par une sage-femme et un Partenaire Enfants- Parents pour apporter un suivi médical et social tout au long de la grossesse. Meer

Soins Chez Soi

Soins Chez Soi is een coördinatie van thuiszorg en diensten die tot doel heeft de meest geschikte hulp te bieden aan een persoon met een verlies aan autonomie om zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Neem Meer

Toile de Jeux

La « Toile de Jeux » se développe depuis 2000 dans les Marolles dans le but de promouvoir le jeu dans le bien-être de l’enfant et de soutenir le parent dans son rôle, cela en favorisant leur dynamique ludique personnelle, relationnelle et Meer