Test caption image cover [champ légende] NL

Het team

De Raad van Bestuur

De volgende personen zijn lid van de Raad van Bestuur van de vzw Sociale Coördinatie Marollen :

De heer Pierre Evrard, de heer Michel Delvaux, mevrouw Christine Rigaux, de heer Freddy Hartog, mevrouw Patricia Balletti, en de heer Jean Barridez.

Zijn verbonden met het SCM via het project “Wijkinfopunt”:

Mevrouw Ghazaleh Haghdad, sociaal bemiddelaar voor de vzw BRAVVO en de heer Julien Gastelo

Uw drie contactpunten voor het SCM zijn

Ghazaleh Haghdad

Ghazaleh Haghdad

Responsable du site web

Julian Gastelo

member 3

poste member 3

member 2

poste 2

Share