Test caption image cover [champ légende] NL

Rue de l'Eglise St. Pierre 12
1000
Openen in Google Maps

amontfort.be

Email: accueil@amontfort.bePhone: 02/426.87.12

Accueil Montfort asbl

De vzw Accueil Montfort heeft tot doel 33 vrouwen tussen 18 en 50 jaar gedurende twee jaar te huisvesten en te ondersteunen, zodat zij de onzekerheid en de uitsluiting die zij ervaren te boven kunnen komen en beetje bij beetje een project kunnen (her)opbouwen om (opnieuw) actoren in hun leven te worden.

Deze precaire situaties worden gekenmerkt door meervoudige en complexe problemen zoals: gebrek aan huisvesting, sociale en familiale ontwrichting, geweld op grond van geslacht en binnen het gezin, administratieve en financiële moeilijkheden, lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen, afhankelijkheid of zelfs ontslag uit penitentiaire, jeugd- of medische instellingen…

Dak- en thuisloosheid” omvat een verscheidenheid van problemen, ook al gaat elke hulpvraag uit van een situatie van verlies van een “thuis”, de persoon is vaak verzwakt in persoonlijk, relationeel en medisch opzicht.

Share