Test caption image cover [champ légende] NL

Aankondigingen

Op deze pagina vindt u informatie over projecten op middellange en lange termijn die in de Marollenwijk worden uitgevoerd.

26 mei 2023

Leerwinkel Brussel

Bij Leerwinkel Brussel kan je terecht met al je leervragen!Iedereen (vanaf 15 jaar) met interesse in een Nederlandstalig educatief traject in Brussel kan voor informatie, begeleiding en oriëntatie terecht bij Leerwinkel Brussel. Je vindt er informatie over het Nederlandstalige onderwijs-

Meer
19 januari 2023

Aide Juridique chez Nativitas

Permanence d’aide juridique de première ligne qui vise à donner un premier conseil gratuit aux personnes exclues ou précarisées (le droit des étrangers, le droit social, le droit de la jeunesse, le droit de la famille, le droit pénal, etc.)

Meer
22 oktober 2022

Schoolpoortwerking

Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn aanwezigaan de schoolpoort om de drempel tussen ouders met kinderen in armoede eneerstelijnshulpverlening zo klein mogelijk te maken. Kansarme moeders met kinderen in hetNederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen

Meer
21 oktober 2022

Le Point Info Quartier – PIQ.

Projet de la Coordination Sociale des Marolles, mené en collaboration avec le Relais d’Action de Quartier de la FDSS, le Point Info Quartier ou PIQ, est à votre disposition pour répondre à vos besoins, vous orienter, vous mettre en contact,

Meer
21 april 2022

Oproep tot geïnteresseerden voor de exploitatie van een nieuwe stadsmoestuin in het centrum van Brussel, Nieuwland

de Stad Brussel een moestuin van 200 m2 aanleggen naast de nieuwe sporthal die wordt gebouwd aan Nieuwland. De sporthal aan de Radstraat zal binnenkort worden vervangen door nieuwe infrastructuur. Dit nieuwe sportcentrum Nieuwland zal zijn bezoekers ontvangen in 3

Meer
2 februari 2022

OCMW-steun voor energie- en waterrekeningen

Problemen met het betalen van uw rekeningen? Neem contact op met 08003518 of energie@cpasbxl.brussels

Meer
12 september 2021

BUURT Pensioen bij Bosch

Elke donderdag opent Saida de deuren van Bosch om iedereen te ontmoeten die wil praten. Deze bijeenkomsten zijn gericht op de ouderen in de buurt. Isolement bestrijden door informele gesprekken en groene thee.

Meer
20 augustus 2021

Cel Deal 18-25 van het OCMW van Brussel

Sociale ondersteuning voor jongeren tussen 18 en 25 jaar door een team van mobiele maatschappelijk werkers. Activering van rechten en sociale steun (sociaal integratie-inkomen, eenmalige financiële steun, inrichtingspremie, referentieadres, inrichtingspremie, enz.) Samen met de jongere werken aan de ontwikkeling van

Meer