Test caption image cover [champ légende] NL

Wie zijn wij ?

Het doel van de Coördinatie Sociale Marollen is het vriendschappelijk overleg tussen de actieve groepen (tot op heden meer dan 100) in de Brusselse Marollenwijk om positieve oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke problemen.

Het brengt maandelijks, in een klimaat van goede wil, loyale samenwerking en doeltreffendheid, allen samen die, in de vorm van een vereniging, groep of eenvoudig persoonlijk engagement, een sociale activiteit hebben in de Marollenwijk. Haar doel is al haar leden te helpen bij hun sociale activiteiten. Het is gericht op sociaal overleg, voorlichting, bezinning op verschillende thema’s (huisvesting, jeugd, schooluitval, enz.) en coördinatie van de sociale inspanningen om verspilling van geld en moeite zoveel mogelijk te voorkomen.

De plenaire vergaderingen van de Coördinatie Sociale Marollen worden elke tweede donderdag van de maand gehouden, van 12.00 tot 14.00 uur. Behalve in de maanden juli en augustus.
Zij vinden plaats in de lokalen van de FCJMP, Sint-Gisleinstraat nr. 20.
Iedere verenigingswerker kan deelnemen, zonder verplichting zich in te schrijven of aan te melden.

Tegelijkertijd informeert het Point Info Quartier van het CSM de bewoners over verenigingen, hun diensten, hun activiteiten en hun evenementen. Zij is bereikbaar via e-mail, telefoon, messaging, Facebook, nieuwsbrief, in de openbare ruimte of via de verenigingen.

Share