Test caption image cover [champ légende] NL

Rue des Vétérinaires 84
1000
Openen in Google Maps

doucheflux.be

Email: info@doucheflux.bePhone: 02 319 58 27

Algemene openingsuren: van dinsdag tot vrijdag van 8u30 tot 16u zaterdag van 10u30 tot 16u Gesloten op feestdagen

DoucheFLUX

“Armen aan het woord, burgers in de weer ”

DoucheFLUX vzw* wil de uitsluiting tegengaan van mensen in extreme armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders. In haar werking staat de mens en zijn waardigheid centraal. DoucheFLUX verstrekt zodoende levensnoodzakelijke diensten voor mensen in bestaansonzekerheid, organiseert activiteiten & opleidingen die energie en (zelf)waarde verwekken en stelt vrijwilligerswerk in haar organisatie ook voor hen open. Haar pijler “pleidooi & sensibilisering” heeft tot doel de stereotiepe beeldvorming rond extreme armoede te deconstrueren. Dat dakloosheid een oplosbaar probleem is, vormt hierbij een centraal gegeven.

Share