Test caption image cover [champ légende] NL

Sub-werkgroep

Binnen de Sociale Coördinatie Marollen zijn er verschillende thematische subgroepen waarin verenigingen die actief zijn of belangstelling hebben voor onderwerpen als voedselhulp, jeugd, vroege kinderjaren, onderwijs, cultuur of netheid bijeenkomen.

Indien u zich bij een van deze groepen zou willen aansluiten of informatie over hun activiteiten zou willen hebben, kunt u ons schrijven.

Hieronder vindt u een lijst van de verenigingen die in de verschillende subgroepen actief zijn.

CLAJ - Jeugd

De C.L.A.J. verzamelt aangesloten verenigingen die activiteiten voor jongeren aanbieden. Het is gericht op een betere organisatie van de activiteiten en een betere uitwisseling van informatie tussen deze verenigingen. Het maakt ook de samenwerking tussen de verschillende jongerenactoren en de ontwikkeling van partnerschappen mogelijk.x

Jong Kind

Informatie uitwisselen, nadenken over thema's en gezamenlijke projecten opzetten. een schakel te zijn tussen de werknemers in de vroege kinderjaren, de gebruikers en de overheid.x

Netheid

Sub-werkgroep waarin alle personen of verenigingen zijn verenigd die zich bezighouden met het opzetten van acties ter verbetering van de netheid in de wijk Marollen. x

Onderwijs

Gecoördineerd door de dienst AMO CARS, brengt de Groep Scholing van de Sociale Coördinatie van Marollen professionals en verenigingen van het district bijeen die samen willen nadenken en handelen over thema's in verband met scholing.x

Voedselhulp

Groep die verenigingen groepeert die voedselhulp doen of in hun acties opnemen, met name rond het PLASMA-project.x

Share