Test caption image cover [champ légende] NL

Cultuur

“Aux Ursulines”, Rust- en verzorgingstehuizen

De site “Ter Ursulinen” bevindt zicht in hartje Brussel. Enerzijds is er het woonzorgcentrum (168 bewoners) voor valide en minder-valide bejaarden. Naast zorg in al zijn facetten, is er veel aandacht voor de buurt, cultuur en groen. Samen met een Meer

ARC – Action et Recherche Culturelles

Het ARC is een nascholingsvereniging die actief is in as 1 (participatie, actie) en in as 3.2 (analyseren en onderzoeken). De vereniging is in 1978 ontstaan ​​uit de wil van de stichtende leden om een ​​instrument op te zetten voor Meer

Archief en Museum van het OCMW

Documenten, publicaties en objecten met betrekking tot de geschiedenis van armen- en ziekenzorg in Brussel, van de oorsprong tot vandaag. Meer

Art et marges museum

Het Art et marges museum bevindt zich in het hartje van Brussel. Het is een museum voor outsiderkunst dat de kunst en haar grenzen in vraag stelt. De verzameling werd begonnen in het midden van de tachtiger jaren, met werken Meer

asbl Le pianocktail

De Pianocktail is een culturele bistro. Plaats van vergaderingen en gezelligheid, het is in ieder geval op dinsdag, vrijdag van 18.00 tot 22.00 uur voor iedereen toegankelijk en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De keuze van het Pianocktail teken, Meer

Bibliothèque Bruegel

La BIBLIOTHÈQUE BRUEGEL est une bibliothèque publique de la Ville de Bruxelles. Elle propose des animations : Accueil et animation lecture (sur RV) de groupes toutes catégories d’âges, d’associations de quartier, de classes et de crèches Soutien scolaire Accueil des Meer

Buurthuis Querelle

De Buurthuizen zijn verspreid over het grondgebied van de Stad Brussel. Ze streven er naar om aan alle inwoners van de Stad Brussel sociale acties, nabijheidsdiensten en socioculturele activiteiten aan te bieden. Buiten deze gemeenschappelijke eigenschappen bezit ieder buurthuis zijn Meer

CARIA

Le CARIA est un centre d’accueil, de cohésion sociale, d’éducation permanente, d’alphabétisation et Français Langue Etrangère pour adultes, de soutien scolaire et d’activités culturelles, artistiques et sportives. Meer

Cidj (Fédération des Centres d’Informations et de Documentation pour Jeunes)

Le CIDJ (Fédération de Centres d’Informations et de Documentation pour Jeunes) est une association sans but lucratif reconnue comme Organisation de Jeunesse (OJ) et subventionnée par la Communauté française de Belgique, active dans l’information jeunesse. Depuis 2019, le CIDJ est Meer

Club de Jeunesse a.e ASBL

De Club de Jeunesse is een door de Federatie Wallonië-Brussel erkend jeugdcentrum. Het biedt activiteiten voor jongeren van 8 tot 26 jaar, gericht op de ontwikkeling van een Verantwoordelijk, Actief en Solidair Burgerschap (CRACS): sport, bibliotheek, spelotheek, huiswerkschool, krant, receptie… Meer

Collectif auQuai

Het Collectif auQuai is een collectief van multidisciplinaire kunstenaars. Het opereert in het kader van het duurzaam wijkcontract “Marolles”, met zijn burgerparticipatieproject: “Bureau Poétique de Scénographie Urbaine”. Het project stelt artistieke activiteiten, ontmoetingen en de creatie van kleine stedelijke projecten Meer

Comité de la Samaritaine

Sinds 1980 is het Comité de la Samaritaine als vereniging zonder winstoogmerk opgericht om op te komen voor het recht van de meest kwetsbare personen om toegang te krijgen tot behoorlijke huisvesting in het historische centrum van de hoofdstad van Meer

Cultureel Centrum Bruegel

Het Cultureel Centrum Bruegel, een organisatie die verbonden is aan de Stad Brussel, ontwikkelt een lokale actie in de Marollenwijk. Deze wijk, die wordt gekenmerkt door een zeer grote culturele diversiteit, herbergt bevolkingsgroepen van zeer uiteenlopende afkomst en generaties. De Meer

Espace Magh

L’Espace Magh est un Centre Culturel situé au cœur de Bruxelles dont l’objectif est de promouvoir les cultures du Maghreb et de la Méditerranée. Sa spécificité est à la fois de porter une attention particulière aux cultures dites minoritaires, d’être Meer

Habitat et Rénovation ASBL- Project voor sociale cohesie Minimes

Het project Minimes Sociale Cohesie van Habitat et Rénovation ontwikkelt en voert acties uit om de levenskwaliteit te verbeteren en de slagkracht van de bewoners van de volkshuisvestingscomplexen in het oosten van de Marollen te versterken, in partnerschap met de Meer

Internationale Federatie van de Afar Diaspora (FIDA ASBL)

De Internationale Federatie van de Afar Diaspora, opgericht in februari 2015 in Brussel, verenigt een tiental internationale verenigingen van de Afar diaspora in Europa en Canada. De federatie is actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (toegang tot drinkwater, ontwikkeling van Meer

Joods Museum van België

Het Joods Museum van België, gelegen in de Brusselse Zavelwijk, biedt een vernieuwende kijk op de joodse geschiedenis en cultuur aan de hand van tentoonstellingen en activiteiten die gericht zijn op uitwisseling, kennismaking en toegankelijkheid voor alle mogelijke doelgroepen. Door Meer

1 2