Test caption image cover [champ légende] NL

Burgerparticipatie

Accolage

Accolage met en relation des personnes qui n’ont pas ou peu de contacts sociaux social via l’entraide entre voisins. Vous avez le temps de passer chez un voisin? Vous pouvez l’accompagner quelque part? Faire des courses ensemble? Vous avez vous-même Meer

ARC – Action et Recherche Culturelles

Het ARC is een nascholingsvereniging die actief is in as 1 (participatie, actie) en in as 3.2 (analyseren en onderzoeken). De vereniging is in 1978 ontstaan ​​uit de wil van de stichtende leden om een ​​instrument op te zetten voor Meer

Art et marges museum

Het Art et marges museum bevindt zich in het hartje van Brussel. Het is een museum voor outsiderkunst dat de kunst en haar grenzen in vraag stelt. De verzameling werd begonnen in het midden van de tachtiger jaren, met werken Meer

asbl Le pianocktail

De Pianocktail is een culturele bistro. Plaats van vergaderingen en gezelligheid, het is in ieder geval op dinsdag, vrijdag van 18.00 tot 22.00 uur voor iedereen toegankelijk en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De keuze van het Pianocktail teken, Meer

Buurthuis Marollia

De Buurthuizen zijn verspreid over het grondgebied van de Stad Brussel. Ze streven er naar om aan alle inwoners van de Stad Brussel sociale acties, nabijheidsdiensten en socioculturele activiteiten aan te bieden. Buiten deze gemeenschappelijke eigenschappen bezit ieder buurthuis zijn Meer

Buurthuis Querelle

De Buurthuizen zijn verspreid over het grondgebied van de Stad Brussel. Ze streven er naar om aan alle inwoners van de Stad Brussel sociale acties, nabijheidsdiensten en socioculturele activiteiten aan te bieden. Buiten deze gemeenschappelijke eigenschappen bezit ieder buurthuis zijn Meer

CARIA

Le CARIA est un centre d’accueil, de cohésion sociale, d’éducation permanente, d’alphabétisation et Français Langue Etrangère pour adultes, de soutien scolaire et d’activités culturelles, artistiques et sportives. Meer

Centrum Fedasil Bordet

Centrum Fedasil Bordet is een opvangcentrum voor mensen die in België internationale bescherming aanvragen. Momenteel bieden we onderdak aan 140 mensen (45 alleenstaande volwassen mannen en 95 niet-begeleide minderjarige jongens) tijdens de eerste weken en maanden van hun verblijf in Meer

Collectif auQuai

Het Collectif auQuai is een collectief van multidisciplinaire kunstenaars. Het opereert in het kader van het duurzaam wijkcontract “Marolles”, met zijn burgerparticipatieproject: “Bureau Poétique de Scénographie Urbaine”. Het project stelt artistieke activiteiten, ontmoetingen en de creatie van kleine stedelijke projecten Meer

Comité de la Samaritaine

Sinds 1980 is het Comité de la Samaritaine als vereniging zonder winstoogmerk opgericht om op te komen voor het recht van de meest kwetsbare personen om toegang te krijgen tot behoorlijke huisvesting in het historische centrum van de hoofdstad van Meer

Contrat d’Axe et d’Îlot – Querelle

Le quartier de la Querelle va bénéficier d’un subside régional de 5 millions d’euros grâce à un nouvel outil régional de rénovation urbaine, le “CACI” (Contrat d’Axe, Contrat d’Îlot). Le périmètre du CACI Querelle se déploie autour de la place Meer

Duurzaam Wijkcontrat de Marollen

Via het Duurzaam Wijkcontrat de Marollen bundelen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun krachten om meer dan 27 miljoen euro te investeren voor de inwoners van de Marollen. Dit stadsvernieuwingsprogramma, opgericht met de burgers, zal de realisatie Meer

Entr’Aide des Marolles

L’Entraide des Marolles is een grote vzw in de wijk die in hetzelfde gebouw een medisch centrum (met artsen, fysiotherapeuten, verpleging, diëtetiek, osteopathie, voetverzorging, podologie), een tandartspraktijk, een Algemeen Centrum voor Sociale Actie (met elke weekdag ’s morgens van 9 Meer

EPEE asbl

Espace Populaire d’Education et d’Expression est un lieu d’accueil extrascolaire ouvert aux enfants du quartier pour y trouver une aide aux devoirs et des activités d’expression créative de développement individuel. A partir de 6 ans, tous les jours et pendant Meer

Femmes et Santé

Femmes et Santé is een feministische vereniging voor gezondheidsbevordering. Ze zet vraagtekens bij de medicalisering van de levenscyclus van vrouwen en de impact van gender op hun gezondheid. De vereniging ondersteunt zelfgezondheid als een instrument voor individuele en collectieve empowerment Meer

Habitat et Rénovation Asbl – Project voor sociale cohesie Radis-Marolles

Het project voor sociale cohesie Radis-Marolles van Habitat et Rénovation ontwikkelt en voert acties uit om de levenskwaliteit te verbeteren en de slagkracht van de bewoners van de volkshuisvestingscomplexen in het westen van Marolles te versterken, in partnerschap met de Meer

Habitat et Rénovation Asbl -Project voor sociale cohesie Querelle

Het project voor sociale cohesie Querelle d’Habitat et Rénovation ontwikkelt en implementeert acties om de levenskwaliteit te verbeteren en de bewoners van de volkshuisvestingssites Querelle en Roue in de Marollen te responsabiliseren, in partnerschap met het SISP le Logement Bruxellois. Meer

1 2