Test caption image cover [champ légende] NL


1000
Openen in Google Maps

frontsdf.be

Email: frontcommunsdf@hotmail.comMobile: 0479686 020

Gemeenschappelijk Daklozfront

Het Front Commun SDF Wallonie-Bruxelles-Flandres

(www.frontsdf.be) werd opgericht naar aanleiding van de gebeurtenissen in 1993 tijdens de campagne van de daklozen in België om de zogenaamde Onkelincx-wet te doen naleven en ervoor te zorgen dat hun rechten werden geëerbiedigd. Het is samengesteld uit huidige en voormalige daklozen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en treedt min of meer op als een unie van daklozen die in het nationale register zijn ingeschreven.

Ons doel:

Stroomopwaarts werken op politiek niveau om te voorkomen dat mensen op straat belanden. Zo hebben wij het referentieadres bij het OCMW verkregen, de aanduiding van het bevoegde OCMW, de Gids voor daklozen, de inrichtingspremie voor een dakloze, zijn statuut van geïsoleerde persoon, enz. Wij zijn officieel erkend als partner van verschillende ministeries van sociale zaken (Brussel, Wallonië, Vlaanderen), en in dialoog met verschillende OCMW’s in het land.
In januari 2010 kregen wij van de Belgische regering de opdracht om daklozen in de 27 landen van de Europese Unie te raadplegen. In 2011 hebben we met steun van de Belgische regering een Europese Unie van daklozen opgericht, E.H.U. (European Union Homeless) genaamd.
E.H.U. website: http://eunion-of-homeless.org/

Share