Test caption image cover [champ légende] NL

Huisvesting

“Aux Ursulines”, Rust- en verzorgingstehuizen

De site “Ter Ursulinen” bevindt zicht in hartje Brussel. Enerzijds is er het woonzorgcentrum (168 bewoners) voor valide en minder-valide bejaarden. Naast zorg in al zijn facetten, is er veel aandacht voor de buurt, cultuur en groen. Samen met een Meer

Brusselse Woning

De Brusselse Woning is een vastgoedmaatschappij van openbaar dienstverlening (SISP) die meer dan 4.000 sociale woningen beheert op het grondgebied van de Stad Brussel. Onze missie is het verhuren van woningen die zijn aangepast aan de behoeften en het inkomen Meer

Centrum Fedasil Bordet

Centrum Fedasil Bordet is een opvangcentrum voor mensen die in België internationale bescherming aanvragen. Momenteel bieden we onderdak aan 140 mensen (45 alleenstaande volwassen mannen en 95 niet-begeleide minderjarige jongens) tijdens de eerste weken en maanden van hun verblijf in Meer

Cidj (Fédération des Centres d’Informations et de Documentation pour Jeunes)

Le CIDJ (Fédération de Centres d’Informations et de Documentation pour Jeunes) est une association sans but lucratif reconnue comme Organisation de Jeunesse (OJ) et subventionnée par la Communauté française de Belgique, active dans l’information jeunesse. Depuis 2019, le CIDJ est Meer

Comité de la Samaritaine

Sinds 1980 is het Comité de la Samaritaine als vereniging zonder winstoogmerk opgericht om op te komen voor het recht van de meest kwetsbare personen om toegang te krijgen tot behoorlijke huisvesting in het historische centrum van de hoofdstad van Meer

Habitat et Rénovation Asbl – Project voor sociale cohesie Radis-Marolles

Het project voor sociale cohesie Radis-Marolles van Habitat et Rénovation ontwikkelt en voert acties uit om de levenskwaliteit te verbeteren en de slagkracht van de bewoners van de volkshuisvestingscomplexen in het westen van Marolles te versterken, in partnerschap met de Meer

Habitat et Rénovation Asbl -Project voor sociale cohesie Querelle

Het project voor sociale cohesie Querelle d’Habitat et Rénovation ontwikkelt en implementeert acties om de levenskwaliteit te verbeteren en de bewoners van de volkshuisvestingssites Querelle en Roue in de Marollen te responsabiliseren, in partnerschap met het SISP le Logement Bruxellois. Meer

Habitat et Rénovation ASBL- Project voor sociale cohesie Minimes

Het project Minimes Sociale Cohesie van Habitat et Rénovation ontwikkelt en voert acties uit om de levenskwaliteit te verbeteren en de slagkracht van de bewoners van de volkshuisvestingscomplexen in het oosten van de Marollen te versterken, in partnerschap met de Meer

Hotel Galia

Noodopvang voor alleenstaande mannen van BXL Refugiés en OCMW Sint-Gillis Meer

Huize Sint-Monika

Huize Sint-Monika is een rust- en verzorgingstehuis dat gastvrij, warm en inclusief is. Als wehet hebben over « het team van Sint-Monika », bedoelen we de bewoners, de mantelzorgers,de vrijwilligers en natuurlijk het personeel.Het gaat vooral om een plaats waar Meer

Huurdersunie Marollen

Vereniging die werkt aan inburgering door huisvesting: Sociale en juridische duurzaamheid (huisvesting); Mobilisatie voor het recht op huisvesting; Maatschappelijke ondersteuning voor huurders van AIS Quartiers.   Meer

L’Atelier des Droits Sociaux

L’Atelier des Droits Sociaux heeft als sociale doelstelling de bevordering van actief burgerschap voor iedereen. Het is gericht op de opheffing van economische, juridische en politieke uitsluiting, met name op het gebied van werk, huisvesting, gezondheidszorg, sociale zekerheid, sociale bijstand Meer

NATIVITAS

Opvang van en Hulp ten behoeve van de behoeftigen. Gezien de verplichtende sanitaire regels, worden onze diensten buiten georganiseerd. Gratis uitdeling aan iedereen. Soep-sandwichen-drank-dessert-café van maandag tot vrijdag van 12u tot 13u30 Voedelsepaketten voor de bewoners van de buurt Sociale Meer

Pierre d’Angle asbl

Pierre d’Angle is een non-profitorganisatie voor daklozen, die het hele jaar door onderdak en dagopvang biedt met douches, dutjes en sociale ondersteuning. Wat wij bieden: Overnachting Maaltijden Rode Kruis zorg Ontvangst overdag Dutjes en douches Sociale dienst De “Relais Habitat” Meer

TokTok

TokTok est une ASBL qui, via différents leviers, cherche à démocratiser l’accès aux études et, plus important, leur réussite. Premièrement, TokTok propose des chambres abordables et de qualité au sein de sa résidence dans les Marolles. Deuxièmement, TokTok veille à Meer