Test caption image cover [champ légende] NL


1000
Openen in Google Maps

Dinsdag tot vrijdag van 9:30 tot 17:30 uur

Habitat et Rénovation ASBL- Project voor sociale cohesie Minimes

Het project Minimes Sociale Cohesie van Habitat et Rénovation ontwikkelt en voert acties uit om de levenskwaliteit te verbeteren en de slagkracht van de bewoners van de volkshuisvestingscomplexen in het oosten van de Marollen te versterken, in partnerschap met de SISP le Logement Bruxellois.
Haar acties zijn opgebouwd rond verschillende componenten:
– LEVEN IN DE BUURT: het PCS-team begeleidt de dynamiek van de bewoners en draagt bij tot de totstandbrenging en de instandhouding van de sociale banden in de wijken en tot de mobilisatie voor huisvestingsproblemen: inrichting van de openbare ruimten (plantvakken, verfraaiing van de gemeenschappelijke ruimten, …), organisatie van feestelijke evenementen en terugkerende gezellige activiteiten (ontbijten, “pizza-oven”-vrijdagen, creatieve workshops, ontmoetingscafés)
– KINDEREN EN JEUGD: Het PCS-team biedt buitenschoolse activiteiten en cursussen aan tijdens de vakanties.
– HUISVESTING: Het PCS-team begeleidt en vergemakkelijkt de collectieve uitwisselingen (voorbereidende vergaderingen, voorlichtingsbijeenkomsten, algemene vergaderingen van huurders, …) tussen de bewoners en het SISP. Zij begeleidt ook interpellatie-acties in specifieke situaties, in overleg met het SISP. Bovendien garandeert het team dagelijkse receptie-uren. Deze discussieforums maken het mogelijk individuele verzoeken te verzamelen en, indien nodig, te behandelen betreffende administratieve, technische of sociale kwesties die verder gaan dan het loutere vraagstuk van de huisvesting.
– Vaardigheden en kennis: Voor volwassenen vergemakkelijkt PCS Minimes de toegang tot diverse leermogelijkheden. De behandelde onderwerpen hebben betrekking op het dagelijks leven (tuinieren, mondelinge uitdrukking, computers, enz.) maar raken ook aan sociale en gezondheidskwesties (voeding, milieuproblemen, enz.).

Share