Test caption image cover [champ légende] NL

Rue des tanneurs 89
1000
Openen in Google Maps

www.habitatetrenovation.be

Projet de Cohu00e9sion Sociale QuerelleEmail: querelle@habitatetrenovation.beMobile: 0474709011

Maandag tot vrijdag van 9:30 tot 17:30 uur

Habitat et Rénovation Asbl -Project voor sociale cohesie Querelle

Het project voor sociale cohesie Querelle d’Habitat et Rénovation ontwikkelt en implementeert acties om de levenskwaliteit te verbeteren en de bewoners van de volkshuisvestingssites Querelle en Roue in de Marollen te responsabiliseren, in partnerschap met het SISP le Logement Bruxellois.

Haar acties zijn opgebouwd rond verschillende componenten:
– LEVEN IN DE BUURT: het PCS-team begeleidt de dynamiek van de bewoners en draagt bij tot de totstandbrenging en de instandhouding van de sociale banden in de wijken en tot de mobilisatie voor huisvestingsproblemen: inrichting van de openbare ruimten (collectieve tuinen, verfraaiing van de gemeenschappelijke ruimten, …), organisatie van feestelijke evenementen (Querelle Ma Belle, …) en terugkerende gezellige activiteiten (ontbijten, creatieve workshops, ontmoetingscafés)
– KINDEREN EN JEUGD : Het PCS-team biedt onder meer opvoedingsondersteuning via een basisschool voor huiswerk; buitenschoolse activiteiten en cursussen tijdens de vakanties.
– HUISVESTING: HR begeleidt en vergemakkelijkt momenten van collectieve uitwisseling (voorbereidende vergaderingen, informatiesessies, algemene vergaderingen van huurders, …) tussen de bewoners en de SISP. Zij begeleidt ook interpellatie-acties in specifieke situaties, in overleg met het SISP. Bovendien garandeert de PCS Querelle dagelijkse receptie-uren. Deze discussiefora maken het mogelijk individuele verzoeken te verzamelen en, indien nodig, te behandelen betreffende administratieve, technische of sociale kwesties die verder gaan dan het loutere huisvestingsvraagstuk.
– Vaardigheden en kennis: Voor volwassenen vergemakkelijkt PCS Querelle de toegang tot diverse leermogelijkheden. De behandelde thema’s hebben betrekking op het dagelijkse leven (fietsen, tuinieren, mondelinge uitdrukking, computers, enz.), maar ook op sociale en gezondheidskwesties (cybergeweld, groene wandelingen, afvalsortering, enz.).

Share