Test caption image cover [champ légende] NL

Sociaal

Psychosociale ondersteuningsdienst

De dienst Psychosociale Ondersteuning van het OCMW van Brussel richt zich tot elke consument of ex-consument van alcohol, drugs of medicijnen die op het grondgebied van Brussel-stad woont (1000, 1020.1120.1130). Meer

Samusocial

Samusocial verstrekt kosteloos noodhulp (onderdak, mobiele hulpteams, geneeskundige verzorging en psychosociale begeleiding) aan de daklozen van Brussel. Ons doel ? Het lijden van de opgevangen persoon verlichten en deze een gepersonaliseerde begeleiding voorstellen naar oplossingen weg van de straat.  Wij verstrekken onmiddellijke hulp via het Meer

SIEP Info Marolles

De SIEP biedt gratis individuele en gepersonaliseerde informatiegesprekken met een informatieadviseur. Uw vragen kunnen betrekking hebben op vele gebieden: onderwijs, opleiding, werk en sociaal-professionele integratie, sociale bescherming en wetgeving maar ook reizen naar het buitenland, vrije tijd, cultuur, burgerschap, enz. Meer

Soins Chez Soi

Soins Chez Soi is een coördinatie van thuiszorg en diensten die tot doel heeft de meest geschikte hulp te bieden aan een persoon met een verlies aan autonomie om zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Neem Meer

TIC Harmony asbl

TIC Harmony is een vzw erkend als sociale onderneming door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer in het bijzonder zijn we gemandateerd voor de missie van dienst van algemeen economisch belang die bestaat uit de re-integratie en/of de overgang naar de Meer

Toile de Jeux

La « Toile de Jeux » se développe depuis 2000 dans les Marolles dans le but de promouvoir le jeu dans le bien-être de l’enfant et de soutenir le parent dans son rôle, cela en favorisant leur dynamique ludique personnelle, relationnelle et Meer

TokTok

TokTok est une ASBL qui, via différents leviers, cherche à démocratiser l’accès aux études et, plus important, leur réussite. Premièrement, TokTok propose des chambres abordables et de qualité au sein de sa résidence dans les Marolles. Deuxièmement, TokTok veille à Meer

Troc & Brol – Local Récup’

Troc & Brol is het nieuwe recup-lokaal in de Marollen! Een uniek antwoord van de dienst Openbare Netheid van de Stad Brussel op een vraag van de inwoners van de Marollen, die opgemerkt en gesignaleerd werd dankzij het Duurzame Wijkcontract. Meer

VRAC Bruxelles

VRAC- Vers un Réseau d’Achat en Commun- développe et accompagne des Groupements d’Achats Communs (GAC) dans plusieurs quartiers de Bruxelles. Nous cherchons à rendre une alimentation de qualité accessible à toutes et tous.Pour ce faire :– nous achetons en direct Meer

vzw Vrienden van het Huizeke

Ons buurthuis (02/511.15.77) staat open voor alle mensen met vragen en problemen, en houdt daarbij de drempel zo laag mogelijk. Onze aandacht gaat in het bijzonder naar kwetsbare mensen met verminderde welzijnskansen door factoren die behoren tot de probleemgebieden armoede, Meer

1 2 3 4