Test caption image cover [champ légende] NL

Vossenplein - Place du Jeu de Balle 23
1000
Openen in Google Maps

www.vriendenvanhethuizeke.be/home

Steven De WalscheEmail: info@vrienden-huizeke.bePhone: 025111577Mobile: 0484286026

Geopend elke weekdag van 14.00 tot 17.00 uur.

vzw Vrienden van het Huizeke

Ons buurthuis (02/511.15.77) staat open voor alle mensen met vragen en problemen, en houdt daarbij de drempel zo laag mogelijk. Onze aandacht gaat in het bijzonder naar kwetsbare mensen met verminderde welzijnskansen door factoren die behoren tot de probleemgebieden armoede, sociale uitsluiting en thuisloosheid. Onze vereniging levert een bijdrage tot armoedebestrijding door mensen in armoede te betrekken bij de maatschappij, de zelfredzaamheid van mensen in armoede te bevorderen en samen te streven naar meer kansen.

Onthaal: Voor allen die met ons willen kennismaken, buurtbewoners of sympathisanten. Elke
werkdag van 14u tot 17u.

Brunch : Wekelijkse brunch op vrijdagvoormiddag van 10u tot 12u30, inschrijvingen in het onthaal (€
1)

Kennismaking met het Nederlands: Elke maandag (behalve schoolvakanties) van 14u tot 16u, gratis.
In samenwerking met Ligo Brusselleer.

Kunst Onder Dak: Je bent kunstenaar en krijgt bij ons de kans om je werk gratis gedurende een
maand ten toon te stellen.

 

Share