Test caption image cover [champ légende] NL

Rue Saint Ghislain 26
1000
Openen in Google Maps

www.fcjmp.be

Pierre EvrardEmail: infos@fcjmp.bePhone: 02/513 64 48

09h00 - 17h00

Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire – FCJMP asbl

De Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire, opgericht in 1970, is een pluralistische organisatie die door de Franse Gemeenschap is erkend als jongerenorganisatie bij het decreet van 26 maart 2009 en als Federatie van jongerencentra bij het decreet van 20 juli 2000.

Het gaat hoofdzakelijk om erkende jongerencentra zoals jeugdhuizen, ontmoetings- en accommodatiecentra en expressie- en creativiteitscentra die een specifiek sociaal-cultureel animatiewerk ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met jongeren wier economische, sociale en culturele omstandigheden het minst gunstig zijn.

Het heeft met name ten doel het werk van de jongerencentra te ondersteunen en het animatiewerk in volksbuurten te bevorderen. Haar acties zijn erop gericht de overheid bewust te maken van de problemen van kansarme jongeren en de ontwikkeling van een sociaal-cultureel beleid van gelijke kansen mogelijk te maken.

De F.C.J.M.P. ontwikkelt plaatselijke gemeenschapsprojecten die bijdragen tot de versterking van de actie van haar leden. Het bevordert de educatieve ontwikkeling en de vorming van netwerken van jongerencentra. Het biedt de centra associatieve steun op administratief, boekhoudkundig, logistiek en fiscaal gebied, alsmede professionele steun aan de leiders op het gebied van opleiding, animatie, informatie, advies, ….

De F.C.J.M.P. speelt een rol bij het doorgeven van de gedachten en zorgen van haar leden en vertegenwoordigt hen in raadgevende en vertegenwoordigende organen.

Share