Test caption image cover [champ légende] NL

22 oktober 2022

Schoolpoortwerking

Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn aanwezigaan de schoolpoort om de drempel tussen ouders met kinderen in armoede eneerstelijnshulpverlening zo klein mogelijk te maken. Kansarme moeders met kinderen in hetNederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen

Meer