Test caption image cover [champ légende] NL

Schoolpoortwerking

22 oktober 2022
,

Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn aanwezig
aan de schoolpoort om de drempel tussen ouders met kinderen in armoede en
eerstelijnshulpverlening zo klein mogelijk te maken. Kansarme moeders met kinderen in het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen in hun dialoog met de school en zo hun
betrokkenheid bij het schoolse gebeuren verhogen en hun zelfredzaamheid bij het opnemen van
hun ouderrol bevorderen.

Tel. : 02/511.15.77

E-mail : info@vrienden-huizeke.be

Share

26 mei 2023

Leerwinkel Brussel

Bij Leerwinkel Brussel kan je terecht met al je leervragen!Iedereen (vanaf 15 jaar) met interesse in een Nederlandstalig educatief traject in Brussel kan voor informatie, begeleiding en oriëntatie terecht bij Leerwinkel Brussel. Je vindt er informatie over het Nederlandstalige onderwijs-

Meer
19 januari 2023

Aide Juridique chez Nativitas

Permanence d’aide juridique de première ligne qui vise à donner un premier conseil gratuit aux personnes exclues ou précarisées (le droit des étrangers, le droit social, le droit de la jeunesse, le droit de la famille, le droit pénal, etc.)

Meer
22 oktober 2022

Schoolpoortwerking

Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn aanwezigaan de schoolpoort om de drempel tussen ouders met kinderen in armoede eneerstelijnshulpverlening zo klein mogelijk te maken. Kansarme moeders met kinderen in hetNederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen

Meer