Brusselse Woning

De Brusselse Woning is een vastgoedmaatschappij van openbaar dienstverlening (SISP) die meer dan 4.000 sociale woningen beheert op het grondgebied van de Stad Brussel. Onze missie is het verhuren van woningen die zijn aangepast aan de behoeften en het inkomen

De dienst Netheid van de Stad Brussel

De dienst Openbare Netheid heeft verschillende taken:-dagelijks: het schoonmaken van straten en trottoirs, het legen van de openbare vuilnisbakken, opruimen van sluikstorten, het reinigen van riolen, het verwijderen van tags en graffiti, het onderhoud van openbare vuilnisbakken, urinoirs en toiletten,