Test caption image cover [champ légende] NL

Rue Saint Ghislain, 26
1000
Openen in Google Maps

www.sefop.org

Pierre EvrardEmail: infos@sefop.orgPhone: 02 / 513 83 38

09h00 à 17h00

Service d’Education et de Formation Populaire – SEFoP asbl

De Service d’Education et de Formation Populaire is in 2000 opgericht als non-profitorganisatie en is voortgekomen uit een ontmoeting tussen burgers en onderwijsprofessionals die veldwerk in volksbuurten wilden ondersteunen. In het kader van haar doelstellingen van permanente educatie en sociale samenhang ontwikkelt zij een dynamiek van gelijke kansen.

Daartoe zet zij activiteiten, opleidingen en bezinningsteams op die iedereen, met name mensen uit de arbeidersklasse, in staat stellen een actief, kritisch, verantwoordelijk en solidair burgerschap te beleven door verantwoordelijkheden op zich te nemen in hun leefomgeving en in de samenleving.

Bovendien wordt een opleidings- en animatieprogramma opgezet voor alle sociaal-culturele actoren (professionals of niet), met name voor degenen die hun projecten in volksgebieden ontwikkelen: sociaal-culturele animatoren, verenigingswerkers, opleiders, vrijwilligers, geëngageerde burgers, enz.

Ten slotte ontwikkelt zij educatieve instrumenten ter ondersteuning van animatie en opleiding.

Share