Test caption image cover [champ légende] NL

rue des tanneurs 58
1000
Openen in Google Maps

casalegal.be/

Eugénie DE NORREEmail: info@casalegal.beMobile: +32 (0) 491 87 67 56

Consultaties zijn uitsluitend op afspraak per e-mail of telefoon; wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag van 9.30 tot 16.30 uur, en van dinsdag tot donderdag van 9.30 tot 12.30 uur.

Casa legal

Casa Legal werkt op dit ogenblik niet in het Nederlands. Neem contact met ons op indien u wenst te worden doorverwezen naar Nederlandstalige advocaten en/of verenigingen.

Ter informatie, Casa Legal is de eerste vereniging zonder winstoogmerk van advocaten in België. Deze vzw werd door Katia Melis, Noémie Segers, Clémentine Ebert en Margarita Hernandez-Dispaux, opgericht. Ze willen het beroep van advocaat op een positieve manier veranderen met een nieuwe en multidisciplinaire aanpak, die meer is aangepast aan de behoeften en de realiteit op het terrein. Naast de gebruikelijke diensten van advocaten, biedt Casa Legal, indien nodig, aanvullende ondersteuning ter plaatse door maatschappelijke werkers, maar op langere termijn ook door psychologen en andere disciplines.

 

We werken een beetje zoals een medisch centrum, maar met een juridisch, administratief of relationeel probleem als startpunt in plaats van een medisch probleem. Door een innovatieve en allesomvattende aanpak van ons beroep, is ons doel de verdediging en ondersteuning van onze cliënten te verbeteren.

Casa Legal bevordert ook alternatieven methoden van geschillenbeslechting om, waar mogelijk, lange en dure gerechtelijke procedures te vermijden. Met name bemiddeling is een manie die nog te weinig bekend is en toch vaak doeltreffend is om snel tot een oplossing te komen die iedereen past. In het bestuursrecht kunnen minnelijke, snelle en doeltreffende onderhandelingen met de administratie tot een oplossing leiden zonder hoeven te gaan tot aan een rechtszaak. Casa Legal werkt als een geheel om te zorgen voor een betere behandeling en follow-up van de dossiers.

Casa Legal verdedigt momenteel mensen die een of meer moeilijkheden ondervinden betreffende hun :
– Administratieve status: verblijfsstatus in ruime zin, asiel, staatloosheid, gezinshereniging, nationaliteit;
– Familiale staat: in burgerlijke zaken: echtscheiding, kindgerelateerde maatregelen, (internationale) kinderontvoering, afstamming; in jeugdwelzijn en jeugdbescherming: naast de ouders;
– Status van het slachtoffer: burgerlijke partij in een strafprocedure, uitgebuite werknemer zonder papieren, slachtoffer van mensenhandel.
Alleen wanneer deze moeilijkheden deel uitmaken van een bijzondere context (gender- of geweld binnen het huwelijk of binnen het gezin, psychologische of sociale kwetsbaarheid) en/of meervoudig en onderling samenhangend zijn. Onlosmakelijke situaties krijgen ook bijzondere aandacht.

Share